Výškové práce

Výškové práce jsou veškeré práce prováděné za pomoci horolezecké techniky.

Spárování panelových domů

Provádíme utěsňování spár paneláků za pomocí akrylátových, butanových a silikonových tmelů. Provedeme nutné odstranění nesoudržných vrstev, penetrace a tmelení. Vyskytuje se mnoho typů panelových domů, proto volíme individuální přístup při ošetření spár.

Natěračské práce

Natěračské práce povádíme s velikou pečlivostí vzhledem k trvanlivosti nátěru.

Vlastníme tlakový čistič WAP s tlakem paprsků 200 barů, možnost odmaštění povrchu. Následuje nános barvy v předepsané tloušce dle výrobce (2 až 3 nátěry). Používáme syntetické, akrylátové, polyuretanové a dvousložkové barvy.

Nátěry fasád

Provádíme zednícké opravy, nátěry a čištění fasád. Preferujeme fasádní barvy Düfa. Možnost akrylátové či silikonové barvy. Odstíny je možné namíchat v RAL.