Reference

Záznamů: 6-10 z celkem 33   Předchozí | Následující

Stavba kamených zdí

spárování zdiva

Při této stavbě zdí byli použity staré kameny s patinou času.Velký důraz se kladl na spárování mezer a přispůsobení pokládání kamene původnímu sudeckému stylu.

Výsledek stojí za to!

Stavba kamených zdí - spárování zdiva Stavba kamených zdí - spárování zdiva Stavba kamených zdí - spárování zdiva Stavba kamených zdí - spárování zdiva Stavba kamených zdí - spárování zdiva

Izolace nadkrovové části střechy

30 cm minerální vaty

Na zabedněný krov byla položena parozábrana. Křížový rošt pro izolaci je tvořen z fošen.Pod vrchním bednění je odvětrávací mezera,která je od izolace oddělena difuzní folií.

Výhoda zateplení nad krovem spočívá v omezení tepelných mostů a v dokonalém provedení parozábrany v celé ploše.

Izolace nadkrovové části střechy - 30 cm minerální vaty Izolace nadkrovové části střechy - 30 cm minerální vaty Izolace nadkrovové části střechy - 30 cm minerální vaty

Betonování podlah

Svázaní starého zdiva

Je provedeno litým železobetonovým věncem, který kopíruje staré zdivo.

Bednění provedeno tesařským způsobem.

Betonování podlah - Svázaní starého zdiva Betonování podlah - Svázaní starého zdiva Betonování podlah - Svázaní starého zdiva Betonování podlah - Svázaní starého zdiva Betonování podlah - Svázaní starého zdiva Betonování podlah - Svázaní starého zdiva

Bourání starých krovů

Obec Adršpach

Postupné rozebrání krovu.

Zajištění likvidace starého eternitu.

Bourání starých krovů - Obec Adršpach Bourání starých krovů - Obec Adršpach Bourání starých krovů - Obec Adršpach Bourání starých krovů - Obec Adršpach

Rekonstrukce starého německého krovu

spojej sou tvořený dřevěnými kolíky

Jedná se o vytvoření kopie původního hambálkového polovalbového sedlového krovu s novým sedlovým arkýřem.Základ tvoří stropní samonosné trámy 30x25cm o délce 10m na kterých je umístěná stolice s předsazenou vaznicí.

Všechny spoje jsou zhotoveny dle starých německých tesařských zásad a jsou spojeny dřevěnými kolíky.Sklon krokví 50° Celé trámoví bude přiznáno v interiéru a proto jsou všechny trámy ručně broušené - retro nádech.

Rekonstrukce starého německého krovu - spojej sou tvořený dřevěnými kolíky Rekonstrukce starého německého krovu - spojej sou tvořený dřevěnými kolíky Rekonstrukce starého německého krovu - spojej sou tvořený dřevěnými kolíky Rekonstrukce starého německého krovu - spojej sou tvořený dřevěnými kolíky
Záznamů: 6-10 z celkem 33   Předchozí | Následující